Hỗ trợ tư vấn 24/7
043.657.4146
Minh Duc's Organizational Structure

The subsidiaries that Minh Duc comec investment an...
Partners
OPERATIONAL OBJECTIVE
Summary of Minh Duc Company
Tel: 04.3657 4146 Fax: 04.3657 4147 Email: info@...
Minh Duc's Organizational Structure
Introduction
Products
MINH DUC COMEC

OfficeMinh Duc Building, số 301 Phúc Lợi, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội
Tel: 024.3657 4146 – Fax: 024.3657 4147
Email: info@minhduccomec.com.vn

Office Da Nang:
48 Le Dinh Duong - Hai Chau District- Đa Nang city.

Office Ho Chi Minh:  
4 Han Thuyen - Binh Tho - Thu Đuc District - Ho Chi Minh City.

Minh Duc News

BELIEF IN THE WORDS