Hỗ trợ tư vấn 24/7
043.657.4146
Products
NEWS NEW
Project
MINH DUC COMEC

Office: C10 - BT 05 – Việt Hưng
Long Biên – Hà Nội
Tel: 04.3657 4146 – Fax: 04.3657 4147
Email: info@minhduccomec.com.vn

Office Da Nang:
48 Le Dinh Duong - Hai Chau District- Đa Nang city.

Office Ho Chi Minh:  
4 Han Thuyen - Binh Tho - Thu Đuc District - Ho Chi Minh City.

Minh Duc News

BELIEF IN THE WORDS