Hỗ trợ tư vấn 24/7
043.657.4146
Neo công tác Dẹt

Neo dẹt cho sàn ứng lực có kết cấu bao gồm tấm đế, đầu neo, ống ghen và lò xo tăng cường.

Cáp dự ứng lực có tính năng lực học của cáp không vỏ bọc kết cấu 1 x 7
Neo dẹt cho sàn ứng lực có kết cấu bao gồm tấm đế, đầu neo, ống ghen và lò xo tăng cường.
Ống gen dẹt gồm có hai loại trục dài và trục ngắn với độ dầy của thép là 0.3
Ống thở (T thở) được cấu tạo bằng nhựa có đầu ống thở như hình chữ T
Sản phẩm
TIN MỚI NHẤT